Σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα που διενήργησε πρόσφατα η «διαΝΕΟσις», με επικεφαλής τον καθηγητή Μάνο Ματσαγκάνη, την περίοδο 2009-2014 το εισόδημα των εργαζομένων μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά 42%, ενώ το ΑΕΠ κατά 26%.

Η μείωση του ΑΕΠ εξηγεί μόνο ένα μέρος της μείωσης των εισοδημάτων. Το υπόλοιπο δεν μπορεί παρά να αποδοθεί στη μεγάλη αύξηση της φορολογίας. Για τους δύο αυτούς κυρίως λόγους, το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών στη χώρα μας υποχώρησε ραγδαία την παραπάνω χρονική περίοδο.

Η κρίση έπληξε όλους το ίδιο;

Συνοπτικά, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το «μάρμαρο» πλήρωσαν οι νέοι, ενώ μικρότερο μέρος του εισοδήματός τους έχασαν οι πολίτες ηλικίας 45-64 ετών και μικρότερο όλων οι συνταξιούχοι (-32%), σε σχέση με τον γενικό μέσο όρο του 42%.

Όσον αφορά στη σύνθεση κάθε νοικοκυριού, οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά, παρά για εκείνες χωρίς παιδιά ή με τρία παιδιά και άνω

Χαμένοι της κρίσης υπήρξαν και εκείνοι με την υψηλότερη εκπαίδευση (πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ), ενώ δεν γλίτωσαν και οι απόφοιτοι δημοτικού και λυκείου.
Τις μεγαλύτερες εισοδηματικές απώλειες εμφάνισαν άτομα που ζουν σε μέσης πυκνότητας κατοίκησης περιοχές, όπως και όσοι αποπληρώνουν στεγαστικό δάνειο ή πληρώνουν ενοίκιο.

Τελικά, την περίοδο της κρίσης φτώχυναν περισσότερο οι πιο φτωχοί, η μεσαία τάξη ή οι πλούσιοι;

Οι ερευνητές υπολόγισαν τις αλλαγές που επήλθαν στα εισόδηματα 1.000 νοικοκυριών και το αποτέλεσμα δείχνει ότι η μέση μηνιαία απώλεια των φτωχότερων υπήρξε διπλάσια των πλουσιότερων.

Αυτό δείχνει ότι οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι και οι πλούσιοι απλώς υπέστησαν μικρότερες απώλειες.

Τι άλλαξε στην απασχόληση;

Χωρίς να επιφυλλάσσουν μεγάλες εκπλήξεις, τα δεδομένα της έρευνας έδειξαν μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης για τους άνδρες και για κλάδους, όπως η οικοδομή, η βιομηχανία, ο ηλεκτρισμός και η ύδρευση. Αντιθέτως, η απασχόληση στη δημόσια διοίκηση μειώθηκε μόλις 2%.

Ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε περισσότερο στις μικρότερες ηλικίες. Μάλιστα, στους εργαζομένους έως 29 ετών μειώθηκε στο μισό. Αντιθέτως, σε εργαζομένους ηλικίας 45-64 ετών η μείωση ήταν 9%.

Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι μεταβολές στο μορφωτικό επίπεδο, καθώς οι απόφοιτοι δημοτικού και λυκείου έχασαν τις δουλειές τους σε ποσοστό 20-53% και οι εργαζόμενοι με πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ σε ποσοστό 3%.

Αντίθετα, ο αριθμός των ήδη εργαζομένων με μεταπτυχιακό παρουσίασε σημαντική αύξηση της τάξης του 57%.

Επιπλέον, η απασχόληση υποχώρησε στις μικρές επιχειρήσεις (10 ή λιγότερα άτομα) κατά 34%, στις μεσαίες κατά 21% και στις μεγάλες κατά 10%.

Όσον αφορά στη μέση αμοιβή των εργαζομένων, αυτή μειώθηκε κατά 30% τη δεκαετία 2007-2017, με τη μεγαλύτερη μείωση να έχουν υποστεί οι γυναίκες εργαζόμενες.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της μεγάλης διαρροής εγκεφάλων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία μετανάστευσαν στο εξωτερικό 427.000 άτομα, κατά κανόνα νέοι, ανύπαντροι και κάτοικοι πόλεων χαμηλής μόρφωσης.

Έρευνα σοκ: Η κρίση έπληξε όλους το ίδιο;
Πηγή:sekes-eydap