21.2 C
Athens
Τετάρτη, 7 Ιουνίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚοινωνική Οικονομία: Ήττα Καμίνη για την Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Κοινωνική Οικονομία: Ήττα Καμίνη για την Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ακύρωσε  την σκανδαλώδη απόφαση
του Δήμου, σύμφωνα με την οποία η διαχείριση της Δημοτικής Αγοράς
Κυψέλης,  που ανακατασκευάστηκε
με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, είχε  παραχωρηθεί δωρεάν για εκμετάλλευση στην ομάδα του Impact Hub Athensπαρά τις αντιδράσεις όλων των φορέων και συλλογικοτήτων. Πρόκειται για προσωπική ήττα του
δημάρχου Αθηναίων. Οι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας της Κυψέλης
διεκδικούσαν η αγορά να είναι ανοικτή σε όλους, δεδομένου ότι πριν
ανακαινιστεί αποτελούσε αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο και τελούσε υπό ανοιχτή κατάληψη, στην οποία συμμετείχαν πολλά τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Κοινωνική Οικονομία: Ήττα Καμίνη για την Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ακύρωσε  την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία η διαχείριση της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης είχε ανατεθεί στην ομάδα του Impact Hub Athens η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Η εξέλιξη αυτή, καταγράφεται ως προσωπική ήττα του δημάρχου Αθηναίων καθώς παραχώρησε δωρεάν για εκμετάλλευση στην συγκεκριμένη ομάδα  του Impact Hub Athens την Δημοτική Αγορά Κυψέλης που είχε ανακατασκευαστεί με χρήματα από το ΕΣΠΑ.

Οι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας της Κυψέλης διεκδικούσαν η αγορά να είναι ανοικτή σε όλους, δεδομένου ότι πριν ανακαινιστεί αποτελούσε αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο και τελούσε υπό ανοιχτή κατάληψη, στην οποία συμμετείχαν πολλά τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η απόφαση  του  Δήμου Αθηναίων, να δώσει την διαχείριση της Αγοράς της Κυψέλης στην ομάδα του Impact Hub Athens, τον περασμένο Δεκέμβριο, είχε προκαλέσει μπαράζ αντιδράσεων εναντίον του Γ. Καμίνη τόσο από τις τοπικές συλλογικότητες της κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή της Κυψέλης, όσο και από τις δημοτικές παρατάξεις που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΚΕ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ που ήθελαν  να γίνει η αγορά κέντρο κοινωνικής οικονομίας  – επιχειρηματικότητας. 

Την απόφαση  που εκδόθηκε στις 22/2/2017, με αριθμό πρωτοκόλλου 7425/2746 φέρνει στη δημοσιότητα το Enallaktikos.gr .
Την προσφυγή κατά της απόφαση του Δήμου, είχε κάνει η σύμβουλος της 6ης δημοτικής ενότητας  του Δήμου Αθηναίων, Δήμητρα  – Ινές Αγγελή – Λυκούδη.
Η ακυρωτική απόφαση στηρίχτηκε κατά βάση στο σκεπτικό  της προσφεύγουσας  καθώς έκανε δεκτό τον ισχυρισμό της, ότι “η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου ελήφθη κατά παράβαση της διάταξης του αρθρου 83 Ν.3852/2010 με το αιτιολογικό ότι το συμβούλιο της  δημοτικής ενότητας δεν γνωμοδότησε θετικά”.
Οι φορείς της περιοχής διεκδικούσαν εδώ και καιρό να γίνει η Δημοτική Αγορά της Κυψέλης ένα κέντρο κοινωνικής οικονομίας δεδομένου ότι πριν αυτή ανακαινιστεί, αποτελούσε αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο dimotikiagora.blogspot.gr και τελούσε υπό ανοιχτή κατάληψη με την συμμετοχή μάλιστα πολλών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε την ακυρωτική απόφαση: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.


Αθήνα, 22/02/2017
Αρ.Πρωτ.: 7425/2746
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κατεχάκη 56
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25
Πληροφορίες: Μ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 213 2035655

ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 03-01-2017 προσφυγής της Συμβούλου 6ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων κας Δήμητρας – Ινές Αγγελή – Λύκούδη κατά της αρ.2254/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων. 
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤ ΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΑττικής» (ΦΕΚ 228Α΄/27-12-2010).

2. Την υπ’ αριθ. 4/6-2-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015) περί αποδοχής παραιτήσεως του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 και 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 227 παρ. 1α Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με  τις οποίες: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους  νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 238 του ιδίου νόμου περί ελέγχου νομιμότητας τωνπράξεων ΟΤΑ και αστικής και πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 185 περί δωρεάν παραχώρησης κυριότητας και χρήσης ακινήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες.

9. Τις διατάξεις του αρ.83 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87 Α’ 07/06/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την υπ’ αριθ. 11/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».

11. Την υπ’ αριθ. 60/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ/κής Διακυβέρνησης με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ, Αστική και Πειθαρχική Ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας ΟΤΑ (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
12. Το αρ. πρωτ.29518/07-08-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με το έννομο συμφέρον αιρετού για την άσκηση προσφυγής.

13. Την υπ’ αριθ. 2254/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αθηναίων, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου της Δημοτικής
Αγοράς Κυψέλης.

14. Την από 03-01-2017 προσφυγή της Συμβούλου 6ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων κας Δήμητρας –Ινές Αγγελή- Λύκούδη, κατά της ανωτέρω απόφασης (Αρ.Πρωτ. Απ.Διοικ.Αττικής 753/255/03-01-2017).

15. Το αρ. πρωτ. 398595/19-12-2016 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων με το οποίο διαβιβάσθηκε η αρ. 2254/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έλεγχο νομιμότητας (Αρ.Πρωτ. Απ.Διοικ.Αττικής 107975/39131/21-12-2016).

16. Το αρ. πρωτ. 107975/39131/21-12-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο αναζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για την ανωτέρω απόφαση Δ.Σ.

17. Το υπ’ αριθμ. 027329/27-01-2017 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Αθηναίων επί της προσφυγής και του εγγράφου αναζήτησης συμπληρωματικών στοιχείων (Αρ.Πρωτ. Απ.Διοικ.Αττικής 7425/2746/27-01-2017)

– Επειδή, σύμφωνα με την υπό στοιχείο (11) εγκύκλιο στην περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος αφορά καταρχήν το παραδεκτό και περαιτέρω το βάσιμο αυτής. Οι ειδικές προϋποθέσεις του παραδεκτού καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης και είναι: α) το έννομο συμφέρον, β) η προθεσμία και γ) η φύση της προσβαλλομένης πράξης, δηλαδή η προσβαλλόμενη πράξη να έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Η εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης συνίσταται στο ότι η ρύθμιση που
θεσπίζεται είναι υποχρεωτική από την έκδοσή της χωρίς να χρειάζεται κάποια περαιτέρω διατύπωση ή διαδικασία.

– Επειδή, σύμφωνα με νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απ.60/2010 και 2081/2009) οι δημοτικοί σύμβουλοι που μειοψήφησαν κατά τη λήψη απόφασης έχουν έννομο συμφέρον ως εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας για την τήρηση της νομιμότητας, καθώς επίσης και οι σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τις κοινότητές τους.

– Επειδή, ο ισχυρισμός του Δήμου Αθηναίων περί εκπροθέσμου δε μπορεί να γίνει δεκτός, δεδομένου ότι για την έναρξη της δεκαπενθήμερης προθεσμίας κατά αρ.227 Ν.3852/2010 υπολογίζεται από τη δημοσίευση ή την ανάρτηση στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση ή από τότε που έλαβε γνώση αυτής, η δε πρόβλεψη αυτή είναι ειδικότερη των προβλεπομένων στον Ν.3861/2010. Ιδίως δε για τις πράξεις των Ο.Τ.Α. για τις οποίες προβλέπεται υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο, όπως η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την ανάρτηση αυτή, συντελεσθείσας συγχρόνως της δημοσίευσης (εφόσον πρόκειται για δημοσιευτέα πράξη) ήκοινοποίησης αυτής.

– Επειδή, η προσφεύγουσα ως Σύμβουλος της 6ης Δημοτικής Κοινότητας του ΔήμουΑθηναίων, έχει έννομο συμφέρον λόγω της ιδιότητάς της, και άσκησε εμπρόθεσμα την προσφυγή της, αυτή είναι παραδεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.

– Επειδή, σύμφωνα με ισχυρισμό της προσφεύγουσας, η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθη κατά παράβαση της διάταξης του αρ.83 Ν.3852/2010 καθώς το Συμβούλιο της 6ης Δημοτικής Κοινότητας δεν γνωμοδότησε σχετικά.

– Επειδή, με την αρ. 2254/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων εγκρίθηκε η παραχώρηση χρήσης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Impact Hub Labs (M.K.O.)», κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης που είχε δημοσιεύσει ο Δήμος Αθηναίων.

– Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 83 Ν.3852/2010 και ιδίως την παρ.2β «…Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα  ακόλουθα θέματα: ….β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας…».

– Επειδή, περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 Ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) όπως ισχύει «Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης, προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ή πρόταση άλλου οργάνου, η μεν γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε πρόταση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου. Η γνώμη ή η πρόταση, πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενο της. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς».

– Επειδή, περαιτέρω σύμφωνα με τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου η γνωμοδότηση χαρακτηρίζεται ως απλή όταν το διοικητικό όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν δεσμεύεται από αυτή αλλά μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, κατόπιν, όμως, ειδικής αιτιολογίας (ΣΤΕ 2498/80).

– Επειδή, από τα προσκομισθέντα έγγραφα προκύπτει ότι ενώπιον του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας εισήχθη το θέμα της παραχώρησης της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης στις 02/11/2016 στην 21η Συνεδρίαση, πλην όμως όχι για τη λήψη σχετικής απόφασης, δεδομένου ότι αφορά δημοτικό ακίνητο ευρισκόμενο στην κατά τόπο αρμοδιότητά της, αλλά για απλή ενημέρωση. Ως εκ τούτου δε λογίζεται ότι έχει ληφθεί σχετική γνώμη του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας, ως όφειλε βάσει των κείμενων διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της.

– Επειδή, ακόμα κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι για το ανωτέρω ζήτημα έχει ληφθεί απόφαση, λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου της διαλογικής συζήτησης και της αρνητικής τοποθέτησης μέρους των Συμβούλων, η απόφαση αυτή δεν αναφέρεται στο σώμα της αρ. 2254/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πολλώ δε μάλλον δεν φέρει την απαιτούμενη εκ του νόμου ειδική αιτιολογία για τη διαφοροποίηση από την απλή αυτή γνώμη- εισήγηση.

– Επειδή, κατά τα λοιπά, και δεδομένης της αποδοχής του βασικού ισχυρισμού της προσφεύγουσας, καθίσταται αλυσιτελής η εξέταση των έτερων ισχυρισμών, οι οποίοι υπεισέρχονται στην ουσία άρα και τη σκοπιμότητα της απόφασης, δεδομένου ότι η εποπτεία που ασκείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και όχι στη σκοπιμότητα της λήψης σχετικών αποφάσεων.

– Επειδή η υπό εξέταση απόφαση ελήφθη κατά παράβαση των ροαναφερθέντων
διατάξεων κι ως εκ τούτου κρίνεται ακυρωτέα.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Κάνουμε δεκτή την προσφυγή Συμβούλου 6ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων κας Δήμητρας –Ινές Αγγελή- Λύκούδη, και ακυρώνουμε την απόφαση 2254/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων , για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
Κατά της παρούσας αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Κοινωνική Οικονομία: Ήττα Καμίνη για την Δημοτική Αγορά Κυψέλης
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

echo ‘’ ;