32.2 C
Athens
Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022
ΑρχικήΝΕΑΜάθετε τι είναι και πώς λειτουργεί μία οικοκοινότητα

Μάθετε τι είναι και πώς λειτουργεί μία οικοκοινότητα

Η οικοκοινότητα ως μοντέλο ζωής επαναφέρει τον άνθρωπο σε μια αρμονική σχέση με το φυσικό περιβάλλον, δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για προσωπική και πολιτιστική ανάπτυξη, καθορίζει πραγματικές ηθικές αξίες και προάγει την πνευματική εξέλιξη.Υπάρχουν διαφορές σε κάθε οικοκοινότητα, και αυτό είναι πολύ  ευχάριστο.Ένα κοινό όραμα εμπνέει όλες τις οικοκοινότητες.

Το όραμα ενός καλύτερου κόσμου .
Τρόπος λειτουργίας

Η δομή της οικοκοινότητας έχει ως εξής :

1.Ομάδα διαχείρησης και σχεδιασμού .

2.Γενική συνέλευση .Αποτελείτε από όλους τους μόνιμους κατοίκους της οικοκοινότητας

3. Μη τακτικά μέλη . Αποτελείτε από τους ανθρώπους που λειτουργούν στο δίκτυο της κοινότητας και δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι .

Τρόπος λειτουργίας

1. Η διοίκηση ασκείται από την ομάδα γενικής διαχείρησης και σχεδιασμού και από την γενική συνέλευση

Η ομάδα γενικής διαχείρισης και σχεδιασμού θέτει τα θέματα προς συζήτηση και ψηφοφορία στην γενική συνέλευση

Η γενική συνέλευση αποφασίζει . Γενικότερα όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται  ύστερα από ψηφοφορία με ικανό ποσοστό θετικής ή αρνητικής ψήφου το 85%

2. Η εκπροσώπηση της κοινότητας γίνεται από την ομάδα διαχείρισης και σχεδιασμού .

Εκπροσώπηση  της κοινότητας  μπορεί να γίνει από κάθε τακτικό μέλος (μόνιμο κάτοικο)κατόπιν απόφασης της ομάδας διαχείρισης και σχεδιασμού ,

με την παροχή της άδειας εκπροσώπησης σε ειδικό έντυπο .

3. Η ομάδα διαχείρησης και σχεδιασμού εκλέγει Πρόεδρο , για την εύρυθμη λειτουργία του, Αντιπρόεδρο , Γραμματέα και Ταμία .

Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης  και των συνελέυσεων της ομάδας γενικής διαχείρησης και σχεδιασμού ,

καθώς και την αλληλογραφία του δικτύου.

Ο Ταμίας τηρεί και ελέγχει το ταμείο.

4.Η ομάδα διαχείρισης και σχεδιασμού , έπειτα από έγκριση της γενικής συνέλευσης  της κοινότητας δύναται να αναθέσει σε τρίτους,

φυσικά πρόσωπα ή μη την επ’ αμοιβή πραγματοποίηση μελετών, ερευνών και εργασιών.

Λήψη Αποφάσεων

Η κοινότητα έχει διαρκώς την ευθύνη να παίρνει αποφάσεις ,

να λύνει προβλήματα , να διαμορφώνει την καθημερινή πραγματικότητα που βιώνει .

Η λήψη γενικότερων αποφάσεων ακολουθεί την πλειοψηφική διαδικασία ύστερα

από κυκλική συζήτηση με την καθοδήγηση συντονιστή της γενικής συνέλευσης .

Η απόφαση γίνεται αποδεκτή όταν υπάρχει πλειοψηφία 85% τουλάχιστον .

Για αποφάσεις σε συγκεκριμένους τομείς αναλαμβάνει αυτόνομα και με

δική του πρωτοβουλία η κάθε μικρή ομάδα 3-6 μελών που έχει αναλάβει

συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας

(π.χ. γεωργία , οργάνωση σεμιναρίων , εργαστήρια κ.τ.λ. ) ,

ενημερώνοντας το συντομότερο δυνατό την γενική συνέλευση

και πάντοτε σύμφωνα με τις επιταγές της .

Γενική συνέλευση

Στις γενικές συνελεύσεις συμμετέχουν μόνο τα μέλη ,

και τα υπό ένταξη μέλη μετά την πάροδο 6 μηνών παραμονής .

Α. Γενική συνέλευση και συντονιστής

Η γενική συνέλευση γίνετε μια φορά την εβδομάδα και συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας  αναγκαστικά

Εδώ αναζητούνται λύσεις , πέρνονται καθοριστικές αποφάσεις και γενικότερα μέσο της γενικής συνέλευσης καθορίζονται οι γραμμές πλέυσεις της κοινότητας

Ο συντονιστής ορίζεται σύμφωνα με την εμπειρία του και την αποδοτικότητα του σε αυτό το ρόλο από την ομάδα σχεδιασμού και έχει ως στόχο

την ομαλή διεξαγωγή της συνέλευσης , το να ακουστεί κάθε γνώμη , και το να παραχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα από την όλη διαδικασία

Β. Ομάδα γενικότερης διαχείρισης και σχεδιασμού 

Απαρτίζεται απο τα θερμότερα μέλη της ομάδας και απο τους αρχικούς σχεδιαστές και εμπνευστές της , από αυτούς που παράγουν το μεγαλύτερο και αρμονικότερο έργο Σχηματίζεται στα πρώτα βήματα υλοποίησης με σχέσεις αφοσίωσης και εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων που την απαρτίζουν .Έχει αρμοδιότητα της την γενικότερη αρμονική λειτουργία της κοινότητας , την διαχείρηση των υλικών , των προμηθειών,

την αξιολόγηση των θεμάτων που θα προχωρήσουν προς συζήτηση στην γενική συνέλευση,την οικονομική διαχείρηση , την εκπροσώπηση της κοινότητας .

Για να μπεί ένα μέλος στην ομάδα γενικότερης διαχείρησης και σχεδιασμού

θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος για τουλάχιστον 2 χρόνια

και έπειτα από απόφαση της ίδιας της ομάδας .

Διαγραφή από την ομάδα σχεδιασμού μπορεί να γίνει έπειτα από ομόφωνη απόφαση των

μελών της ίδιας ομάδας , ή έπειτα από απόφαση της γενικής συνέλευσης με 85%

υπέρ της διαγραφής έπειτα από ανοιχτή ψηφοφορία

Γενικότερα όλες οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης πέρνονται ύστερα από ψηφοφορία με ικανό ποσοστό θετικής ή αρνητικής ψήφου το 85% .

Ομάδες

Γενικότερες επιμέρους ομάδες διαχείρισης ,αφιερωμένες σε κάθε τομέα ,

απαρτίζονται ανάλογα με τις ικανότητες του κάθε μέλους

Α)Επισκευές (κατασκευές ,συντηρίσεις, κτίρια , ενέργεια κ.τ.λ.)

Β)Αγροτικές δραστηριότητες (καλλιέργιες και κτηνοτροφία )

Γ)Μεταποίησης και παραγωγής τελικών προιόντων

Δ)Καθαριότητας

Ε)Διατροφής

ΣΤ) Επικοινωνιακή (επαφές , διαδίκτυο ,οργάνωση σεμιναρίων ,εκδηλώσεων κ.τ.λ.)

Ζ)Έρευνας-Ανάπτυξης

Η)Θεραπευτικού κέντρου

Θ)Εκπαιδευτικού κέντρου

Ι)Προώθησης προιόντων και υπηρεσιών

 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α)Κάθε τακτικό μέλος προσφέρει την εργασία του εθελοντικά και σύμφωνα με τις δυνατότητες του και στο αντικείμενο εξειδίκευσης του .Ορίζουμε ως 5 ώρες καθημερινής προσφορας εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της κοινότητας , για 5 ημέρες την εβδομάδα .

Κάθε κυριακή θα είναι εντελώς ελεύθερη , και το σάββατο  θα διατήθετε για συνελέυσης και αποφάσεις .

Β)Υπάρχει δυνατότητα ύστερα από αίτημα μετακίνησης κάποιου μέλους σε άλλον τομέα εργασίας ,

ακόμα και κυκλική εναλλαγή των καθηκόντων , ύστερα από απόφαση τηςομάδας διαχείρησης , έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου . .

Η διαδικασία μετατόπισης ευθυνών και εργασιών από μία ομάδα σε μία άλλη , πρέπει να γίνεται σιγά σιγά και σταδιακά , ώστε να μην διαταραχτεί η λειτουργία της κοινότητας .

Γ)Η διεκπεραίωση των εργασιών της κοινότητας βασίζεται στην υποστήριξη και στην υπεύθυνη συμμετοχή του συνόλου των μελών της κοινότητας. Ο καταμερισμός των εργασιών στα μέλη της οικοκοινότητας, γίνετε με γνώμονα την ισοκατανομή του ανθρώπινου μόχθου, σε συνάρτηση με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων του κάθε μέλους.

Δ)Πρωτεύοντα ρόλο στην κοινότητα έχουν οι εργασίες που της εξασφαλίζουν τους βασικούς πόρους και τα αναγκαία αγαθά επιβίωσης, όπως λ.χ. οι αγροτικές εργασίες, η φροντίδα των οικόσιτων ζώων, η διαχείριση των αγροτικών και ζωικών προϊόντων, οι εργασίες κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων της κοινότητας κ.α.  Σε αυτού του είδους εργασίες συμμετέχουν όλα τα μέλη ανάλογα με τις δυνατότητες τους και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των εργασιών. Επίσης όλα τα μέλη της οικοκοινότητας αναλαμβάνουν εκ περιτροπής, τις καθημερινές λειτουργικές εργασίες για την καθαριότητα και την σίτιση της κοινότητας.

Ε)Για την οργάνωση και τον συντονισμό των επί μέρους τομέων εργασιών, δημιουργούνται οι ανάλογες Ομάδες Εργασιών. Οι Ομάδες Εργασιών στελεχώνονται από μέλη της κοινότητας που διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες ανάλογες του τομέα εργασίας που αναλαμβάνουν. Τα μέλη των Ομάδων Εργασιών έχουν την ευθύνη της μελέτης, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και του συντονισμού των ανάλογων εργασιών. Οι Ομάδες Εργασιών μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας, οργανώνουν ομάδες εθελοντών για την διεκπεραίωση των εργασιών και συμμετέχουν ενεργά σε αυτές.Οι Ομάδες Εργασιών δραστηριοποιούνται και παίρνουν πρωτοβουλίες εντός των πλαισίων δράσης που συμφωνούνται για αυτές από την γενική συνέλευση της κοινότητας. Τα μέλη των ομάδων εργασιών είναι ανακλητά εφόσον κριθεί από την γενική συνέλευση πως χρειάζεται ανασχηματισμός κάποιας ομάδας εργασίας. Οι Ομάδες Εργασίας τηρούν πρακτικά καταγραφής και απολογισμού των εργασιών που επιμελούνται. Η κάθε ομάδα εκθέτει τον απολογισμό της στην πρώτη γενική συνέλευση του κάθε έτους, ή όποτε άλλοτε κρίνεται αυτό αναγκαίο από την ομάδα ή από την γενική συνέλευση. Οι Ομάδες Εργασιών εκθέτουν επίσης στην γενική συνέλευση τα προτεινόμενα σχέδια και πλάνα εργασιών, τα οποία και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την γενική συνέλευση

 Τόσο οι Ομάδες Εργασιών όσο και όλα τα μέλη της κοινότητας οφείλουν να αξιολογούν και να αποφασίζουν για τα προτεινόμενα έργα με γνώμονες:

α) Την σύμπλευση του προτεινόμενου έργου με την φιλοσοφία και τις θεμελιώδεις αρχές της κοινότητας.

β) Την αναγκαιότητα και την σημαντικότητα του προτεινόμενου έργου για το συλλογικό όφελος.

γ) Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του προτεινόμενου έργου σε σύγκριση με εναλλακτικές (αν υπάρχουν) λύσεις.

δ) Τους διαθέσιμους φυσικούς, οικονομικούς και έμψυχους πόρους για την διεκπεραίωση του προτεινόμενου έργου.

ε) Την σχέση οικονομίας χρόνου, πόρων και ανθρώπινου μόχθου, αναφορικά με το παραγόμενο όφελος του προτεινόμενου έργου.

ζ) Το υπολογιζόμενο κόστος συντήρησης του προτεινόμενου έργου.

η) Την υπολογιζόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του προτεινόμενου έργου.

Μάθετε τι είναι και πώς λειτουργεί μία οικοκοινότητα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

echo ‘’ ;