13.5 C
Athens
Κυριακή, 3 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΕΡΓΑΣΙΑΟΑΕΔ: Έναρξη εγγραφών για ένταξη ανέργων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

ΟΑΕΔ: Έναρξη εγγραφών για ένταξη ανέργων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

Πρόσκληση εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων
ανέργων νέων ηλικίας 25-29 ετών στα μητρώα του ΟΑΕ∆ έως 6/10
για πρόσβαση στο πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας

Οι άνεργοι νέοι ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (Γενικού
Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής και
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, καλούνται να προσέλθουν στα ΚΠΑ του Οργανισμού
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού, έως την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016, για να
εγγραφούν στο Μητρώο ανέργων ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους
προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Απόκτησης Εργασιακής
Εμπειρίας τεσσάρων μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε
ΚΟΙΝΣΕΠ».

∆ικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι νέοι που δεν έχουν
ασφαλιστεί για περισσότερες από 100 ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό
Φορέα.

Με την ολοκλήρωση της τετράμηνης εργασιακής εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι
θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσης εργασίας
διάρκειας οκτώ μηνών.

Για την αποτελεσματικότερη σύζευξη μεταξύ των προσφερόμενων από τους
εργοδότες θέσεων εργασιακής εμπειρίας με επίβλεψη στον χώρο εργασίας, με τις
ειδικότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν
στις θέσεις αυτές ο ΟΑΕ∆ καλεί:

 • Όλους τους ενδιαφερόμενους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών, οι οποίοι είναι ήδη
  εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού να επικαιροποιήσουν τα
  στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυμούν
  να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στην Ενότητα «Επιθυμητή Απασχόληση», είτε
  ως πιστοποιημένοι χρήστες με τη χρήση κλειδαρίθμου μέσω των ηλεκτρονικών
  Υπηρεσιών, είτε σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕ∆.

 • Όλους τους ενδιαφερόμενους ανέργους νέους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι
  στο μητρώο του ΟΑΕ∆ να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειμένου να εγγραφούν και
  να πραγματοποιήσουν συνάντηση με εργασιακούς συμβούλους ώστε να περάσουν από την διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και να συντάξουν Ατομικό
  Σχέδιο ∆ράσης.

Σημειώνεται ότι η ένταξη των ανέργων στους πίνακες επιλογής του προγράμματος,

θα γίνει σύμφωνα με την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών
ή σύμφωνα με τις -οριζόντιες- ειδικότητες σε τομείς διοίκησης και διάθεσης (πωλήσεις) που
έχουν δηλώσει στην Εξατομικευμένη Προσέγγιση / βιογραφικό, ενώ οι
ενδιαφερόμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αλλά υποδεικνύονται από
τους εργασιακούς συμβούλους των ΚΠΑ2 στις επιχειρήσεις με σειρά προτεραιότητας.
Προτεραιότητα δίνεται επίσης στους γονείς ανήλικων τέκνων, με απόλυτη προτεραιότητα
στις μητέρες, και έπονται οι άνεργοι με την μεγαλύτερης διάρκειας (σε ημέρες),
εγγεγραμμένη ανεργία στο μητρώο του ΟΑΕ∆.

ΟΑΕΔ: Έναρξη εγγραφών για ένταξη ανέργων στο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νέων στο Μητρώο
Ανέργων του ΟΑΕ∆ και την έκδοση του δελτίου Ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού,
  αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που
  εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό
  σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την
  προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου
  εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

 • Λογαριασμός ∆ΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής / κινητής τηλεφωνίας ή αντίγραφο
  συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια ∆ΟΥ.

 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (∆ελτίο Ταυτότητας, ∆ιαβατήριο).

 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.

 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων

  χωρών.

  Η Υπηρεσία ΚΠΑ2 διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό που
  κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

  Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν ανήλικα
  τέκνα, τότε καλούνται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ προκειμένου να
  τα δηλώσουν και να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι ηλικίας 18-24 ετών, προκειμένου να συμμετάσχουν
  στο πρόγραμμα «Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας τεσσάρων μηνών σε
  επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ» μπορούν να προσέρχονται στα
  ΚΠΑ, για την επικαιροποίηση του βιογραφικού τους ή την εγγραφή τους στο Μητρώο
  ανέργων του ΟΑΕ∆, μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2016. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
echo ‘’ ;