27.6 C
Athens
Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣυμφωνία 100 εκατ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της Εθνικής Τράπεζας...

Συμφωνία 100 εκατ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της Εθνικής Τράπεζας για ελληνικές επιχειρήσεις

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπογράφουν συμφωνία 100 εκατ. ευρώ για ελληνικές επιχειρήσεις με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) υπέγραψαν την πρώτη συμφωνία στην Ελλάδα στα πλαίσια του προγράμματος εγγυήσεων COSME, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), βασικού πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΤΕ θα κατευθύνει κεφάλαια συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ σε πάνω από 350 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα. Το ΕταΕ, με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα παράσχει στην ΕΤΕ εγγυήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, δίνοντας την δυνατότητα στην Τράπεζα να προσφέρει τρία νέα χρηματοδοτικά προϊόντα με κύριο χαρακτηριστικό τους, σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων εκ μέρους των ΜΜΕ, ώστε να μπορέσει να στηρίξει πολλές ΜΜΕ που, σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να μην ήταν σε θέση να λάβουν επαρκή χρηματοδότηση. 

Σχολιάζοντας την υπογραφή της συμφωνίας, ο Pier Luigi Gilibert, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤαΕ, δήλωσε: «Χαίρομαι που η πρώτη σύμβαση παροχής εγγυήσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος COSME και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων θα δώσει τη δυνατότητα στην Εθνική Τράπεζα να αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, από τα οποία θα επωφεληθούν πάνω από 350 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να δανείζονται με μειωμένες απαιτήσεις παροχής εξασφαλίσεων. Πέραν των συναλλαγών ύψους 150 εκατ. ευρώ που υπογράψαμε στην Ελλάδα στις αρχές του έτους, η νέα αυτή εγγύηση θα ενισχύσει την στήριξη που προσφέρει το ΕΤαΕ προς τις ΜΜΕ της Ελλάδας.» 

Σε ομιλία του κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας στην Αθήνα, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχινάς δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα από το ΕΤαΕ και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με την υποστήριξη του Ευρωπαικού ταμείου στρατηγικών επενδύσεων ( ΕΤΣΕ) σημαίνει νέα δάνεια με ευνοϊκούς όρους για πάνω από 350 ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή η σημαντική συμφωνία – η δεύτερη που θα υπογραφεί στην Ελλάδα – έγινε πραγματικότητα με την υποστήριξη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Αποτελεί ακόμα μία απόδειξη ότι το Σχέδιο Γιούνκερ αποφέρει καρπούς και έχει αποδέκτες πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη για υποστήριξη. Το κομμάτι του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη που αφορά ΜΜΕ παρουσίασε τόσο θετικά αποτελέσματα κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να το ενισχύσει και να παρατείνει τη διάρκεια του.» 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Εθνική Τράπεζα διαδραματίζει διαχρονικά πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας, με στόχο την επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης. Η σταθερή συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων από τα προηγούμενα χρόνια έχει ήδη σημαντικά αποτελέσματα, σε μία περίοδο πρωτόγνωρων προκλήσεων για την ελληνική οικονομία. Η νέα συμφωνία υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση της ΕΤΕ να ανταποκριθεί στις ανάγκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας. Η συνεργασία απαντά ακριβώς στον πυρήνα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η οικονομία και περιλαμβάνει την άμεση και επαρκή χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την ενθάρρυνση των επενδύσεων που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν μέσω της εξασφάλισης ελκυστικών και ανταγωνιστικών όρων χρηματοδότησης. Η ενέργεια αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά ενεργειών της Εθνικής που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες με στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα».

Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα στην Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει σε σύντομο διάστημα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες βάσει του ΕΤΣΕ, εντείνοντας τις συναλλαγές χορηγήσεων και παροχής εγγυήσεων που παρέχουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της απασχόλησης και ανάπτυξης στην ΕΕ. Αυτή είναι η δεύτερη συμφωνία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ που υπογράφεται στην Ελλάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) είναι μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κεντρική αποστολή του είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤαΕ στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. Πληροφορίες για το έργο του ΕΤαΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Το Επενδυτικό Σχέδιο επικεντρώνεται στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοοικονομικών πόρων. Το Επενδυτικό Σχέδιο έχει ήδη θετικά αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εκτιμά ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2016, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) ενεργοποίησε επενδύσεις ύψους άνω των 106,8 δισ. ευρώ στην Ευρώπη. 

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το ΕΤΣΕ, καθώς και μία ανάλυση ανά τομέα και κατά χώρα βρίσκονται εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις.

Σχετικά με το COSME

Το πρόγραμμα COSME είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 2.3 δισ. για την περίοδο 2014-2020. Τουλάχιστον το 60% του προγράμματος προορίζεται για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στην Ευρώπη, μέσω δυο χρηματοδοτικών μέσων: 1) Το μέσο «COSME – Εγγυήσεις για Δάνεια» (COSME Loan Guarantee Facility) παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να μπορέσουν αυτά να παρέχουν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτική μίσθωση στις ΜΜΕ. Η διευκόλυνση αυτή περιλαμβάνει επίσης την τιτλοποίηση χρέους των ΜΜΕ. 2) Το μέσο «COSME – Ίδια Κεφάλαια για την Ανάπτυξη» (COSME Equity Facility for Growth) επενδύει κεφάλαια σε εταιρίες επιχερηματικού κεφαλαίου οι οποίες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ΜΜΕ που βρίσκονται κυρίως στα στάδια της επέκτασης και της ανάπτυξης. Το πρόγραμμα COSME βασίζεται στην επιτυχία του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) (2007-2013), το οποίο βοήθησε στη διοχέτευση δανείων ύψους 20 δις. ευρώ και επιχειρηματικών κεφαλαίων 3 δις. ευρώ σε περισσότερα από 377.000 ΜΜΕ στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα κεφάλαια που διατίθενται μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος COSME οι επιχειρήσεις μπορούν να έρθουν σε επαφή με τις συνεργαζόμενες με το Πρόγραμμα τράπεζες της χώρας τους: https://www.access2finance.eu/

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

EIF: David Yormesor

Tel.: + 352 248581346, e-mail: d.yormesor@eif.org

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Siobhán Millbright

Τηλ.:+ 32 (0)2295736, e-mail: siobhan.millbright@ec.europa.eu

Συμφωνία 100 εκατ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της Εθνικής Τράπεζας για ελληνικές επιχειρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
echo ‘’ ;