26.5 C
Athens
Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚόκκινα δάνεια: Τα SOS για να μπείτε στον νέο νόμο Κατσέλη

Κόκκινα δάνεια: Τα SOS για να μπείτε στον νέο νόμο Κατσέλη

Έξι µήνες περιθώριο, από την 1η Ιουλίου και µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου, έχουν περισσότεροι από 180.000 δανειολήπτες µε κόκκινα δάνεια συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ να υποβάλουν αίτηµα στην ηλεκτρονική πλατφόρµα και να σώσουν το σπίτι τους από τον πλειστηριασµό.

Σύμφωνα με το Έθνος τέθηκε σε λειτουργία η πλήρως αυτοµατοποιηµένη ηλεκτρονική πλατφόρµα που θα δέχεται τα αιτήµατα από οφειλέτες µε στεγαστικά, µικρά επιχειρηµατικάκαι επαγγελµατικά δάνεια µε υποθήκη πρώτη κατοικία.

Το όφελος από τον νέο νόµο προστασίας από τον πλειστηριασµό, που ψηφίστηκε στο τέλος Απριλίου, είναι ότι αφενός διασώζονται οι κύριες κατοικίες των πολιτών και επιχειρηµατιών που συσσώρευσαν χρέη στα χρόνια της οικονοµικής ύφεσης, και αφετέρου θα έχει θετικά οφέλη για την εθνική οικονοµία και την ορθή λειτουργία των τραπεζών, αφού θα µετατραπούν σε εξυπηρετούµενα, κόκκινα δάνεια ύψους 11 δισ. ευρώ και θα µπορέσουν να παρέχουν νέες χρηµατοδοτήσεις και µε χαµηλότερα επιτόκια δανεισµού.

Κάθε φυσικό πρόσωπο µε ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή άνεργοι, µισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες, αγρότες, επιχειρηµατίες-οµόρρυθµοι εταίροι κ.λπ. µπορούν να καταθέσουν αίτηµα στην πλατφόρµα, αρκεί να πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις.

Να σηµειωθεί ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή του αιτήµατος αναζητούνται αυτόµατα µέσω της πλατφόρµας, η οποία είναι διασυνδεδεµένη µε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου: ΤΑΧΙSnet, KEAO-EΦΚΑ αλλά και µε τις τράπεζες.

Το µόνο πιστοποιητικό που πρέπει να «φορτώσει» στη «θυρίδα» του ο δανειολήπτης είναι το πιστοποιητικό βαρών του ακινήτου, το οποίο χορηγείται -και είναι χειρόγραφο- από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο.

Επιλέξιµοι θεωρούνται εκείνοι οι «κόκκινοι» δανειολήπτες που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και λογιστικοποιηµένοι τόκοι, δεν πρέπει να υπερβαίνει ανά πιστωτή (τράπεζα, εκκαθαριστή κ.λπ) το ποσό των: α. 130.000 ευρώ για αµιγώς στεγαστικά β. 100.000 ευρώ για επιχειρηµατικά δάνεια Αν το δάνειο έχει συνοµολογηθεί σε ξένο νόµισµα, π.χ. ελβετικό φράγκο, τότε για τον καθορισµό του ποσού λαµβάνεται υπόψη η ισοτιµία µεταξύ αλλοδαπού νοµίσµατος και ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το δάνειο θα πρέπει να ήταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ηµερών στις 31 ∆εκεµβρίου 2018.

Η αντικειµενική αξία της προστατευόµενης κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ για αµιγώς στεγαστικά δάνεια και 175.000 ευρώ για επιχειρηµατικά δάνεια.

Σε ό,τι αφορά τώρα το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του δανειολήπτη, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των:

12.500 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαµένει µόνο 1 άτοµο

21.000 ευρώ για 2 άτοµα

26.000 ευρώ για ζευγάρι µε 1 παιδί ή προστατευόµενο µέλος

31.000 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαµένουν 4 άτοµα (είτε τέκνα ή άλλοι συγγενείς)

36.000 ευρώ για ζευγάρι µε 3 προστατευόµενα µέλη (τέκνα ή άλλοι συγγενείς)

Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη περιουσία:

Η υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του δανειολήπτη, της συζύγου, των προστατευόµενων µελών, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 80.000 ευρώ – συµπεριλαµβανοµένων και των µεταφορικών µέσων, κατά την υποβολή της αίτησης.

Το ύψος των καταθέσεων, µετοχών, οµολόγων, πολύτιµων µετάλλων (ράβδοι χρυσού, νοµίσµατα κ.λπ.) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Μόλις υποβληθεί το αίτηµα και ο δανειολήπτης ανήκει στους επιλέξιµους, οι τράπεζες ενηµερώνονται µέσω της πλατφόρµας και µέσα σε 30 µέρες είναι υποχρεωµένες να του προτείνουν ρύθµιση, που περιλαµβάνει:

Διαγραφή της οφειλής αν το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εµπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας. Επιµήκυνση διάρκειας αποπληρωµής ως και 25 έτη, υπό τον όρο η ηλικία του οφειλέτη να µην υπερβαίνει το 80ό έτος, στη λήξη του δανείου. Επιτόκιο κυµαινόµενο euribor τριµήνου + 2% περιθώριο. Για τα στεγαστικά δάνεια η επιδότηση, βάσει εισοδηµατικών και οικογενειακών κριτηρίων, κυµαίνεται από 20% έως 50%, ενώ για τα επιχειρηµατικά δάνεια µε υποθήκη πρώτη κατοικία το ύψος της επιδότησης είναι 30%.

Δεν µπορεί να υποβάλει αίτηση οφειλέτης για τον οποίο εκδόθηκε οριστική απόφαση που απέρριψε αίτησή του στον ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναµία πληρωµής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση. ∆εν ρυθµίζονται µε τον νόµο αυτόν δάνεια µε εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου καθώς και δάνεια που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν ήδη ρυθµιστεί ή υπάρχει εκκρεµής αίτηση ρύθµισης µε τον εξωδικαστικό µηχανισµό (ν. 4469/2017) ή τον πτωχευτικό κώδικα (δηλ. άρθρο 99 του ν. 3588/2007) ή τον ν. 4307/2014 (άρθρα 61 έως 67).

Κόκκινα δάνεια: Τα SOS για να μπείτε στον νέο νόμο Κατσέλη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

echo ‘’ ;