37.2 C
Athens
Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤοξικό μπάζωμα των ρεμάτων στη Χαλκιδική

Τοξικό μπάζωμα των ρεμάτων στη Χαλκιδική

Ο νέος χώρος απόθεσης ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ αποβλήτων
(ΧΥΤΕΑ) στον άνω ρου του Κοκκινόλακκα, που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο
κατασκευής, προορίζεται να δεχθεί τα απόβλητα των μεταλλείων Ολυμπιάδας και
Μαύρων Πετρών, καθώς και της μονάδας μεταλλουργίας χαλκού-χρυσού. Η Ελληνικός
Χρυσός έχει ανακοινώσει ότι προγραμματίζει την έναρξη παραγωγής του μεταλλείου
Ολυμπιάδας τον Απρίλιο του 2017, με την επεξεργασία αρχικά 400.000 τόνων
μεταλλεύματος κατ’ έτος και αντίστοιχη παραγωγή αποβλήτων. Τον Απρίλιο του
2017 ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα θα πρέπει  να έχει νομίμως αδειοδοτηθεί και να
είναι έτοιμος λειτουργήσει.

Στην ίδια περιοχή, δίπλα στον ΧΥΤΕΑ,
μόλις 400 μ. από το Στρατώνι, και  κυριολεκτικά επάνω (ιππαστί) στο
σεισμικό ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας, που έχει δώσει σεισμούς άνω των 7,00
Ρίχτερ, πρόκειται να κατασκευαστεί το νέο μεταλλευτικό-μεταλλουργικό συγκρότημα
του Μαντέμ Λάκκου. Θα περιλαμβάνει τη μονάδα εμπλουτισμού που θα χρησιμοποιεί
κυάνιο και άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες, τη μονάδα μεταλλουργίας flash
smelting, που θα διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες έντονα τοξικών και
επικίνδυνων απαερίων και τη μονάδα θειϊκού οξέος που εντάσσεται στην Οδηγία
Seveso.

Τη Δευτέρα 20/3 το «Παρατηρητήριο
Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» κατέθεσε στην αρμόδια για την αδειοδότηση
υπηρεσία του ΥΠΕΝ ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ με θέμα: «Περί της ακρίβειας των
στοιχείων, της τεχνικής επάρκειας των τεχνικών μελετών, της μη τήρησης και του
παρωχημένου της ΑΕΠΟ και των λοιπών εγκρίσεων, της απουσίας νομιμότητας και της
επικινδυνότητας του ΧΥΤΕΑ “Κοκκινόλακκα” των μεταλλευτικών-μεταλλουργικών εγκαταστάσεων
Μαντέμ Λάκκου» (πατήστε το σύνδεσμο).

Με όσα παρουσιάζονται τεκμηριώνεται οτι ο
ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα όχι μόνο δεν νομιμοποιείται να λάβει την Άδεια
Λειτουργίας  που ζητάει η εταιρεία, αλλά αντίθετα πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις που θέτει η απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης του Κοκκινόλακκα για
την ανάκληση αυτής:

Η Ελληνικός Χρυσός υπέβαλε προς έγκριση στο
ΥΠΕΝ ελλιπή ή σκόπιμα ανακριβή “στοιχεία και σχεδιαγράμματα” για το
ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακκα και το χώρο των εργοστασίων Μαντέμ Λάκκου.

Η Ελληνικός Χρυσός συνειδητά, με
ευθύνη της και εν γνώσει του Υπουργείου δεν εφαρμόζει πιστά την παραπάνω
τεχνική μελέτη.

Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Κράτους
(Επιθεωρητές Περιβάλλοντος) έχουν διαπιστώσει ότι η Ελληνικός Χρυσός δεν
εφαρμόζει ούτε την τεχνική μελέτη ούτε τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ.

Η μη εφαρμογή της μελέτης και της ΑΕΠΟ από
την Ελληνικός Χρυσός συνιστά λόγο προσβολής του Δημοσίου συμφέροντος εξ
αιτίας της επικινδυνότητας της εγκατάστασης και του κινδύνου πρόκλησης
σημαντικού βιομηχανικού ατυχήματος και σημαντικής υποβάθμισης του
περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά:

α) Η εταιρεία παραπλάνησε τη Διοίκηση ότι
η απόσταση του χώρου των νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων από τον οικισμό
Στρατωνίου είναι 3.500 μ, ενώ είναι μόλις 400 μ. Η χωροθέτηση τόσο του
χώρου απόθεσης επικινδύνων αποβλήτων όσο και των υψηλής επικινδυνότητας
εγκαταστάσεων του Μαντέμ Λάκκου παραβιάζει τα όρια που θέτει η ισχύουσα
νομοθεσία για αποστάσεις από οικισμούς, εθνικές και επαρχιακές οδούς.

β) Ελλιπής και κατά παράβαση της ΚΥΑ
ΕΠΟ, της έγκρισης τεχνικής μελέτης και της νομοθεσίας περί επικινδύνων
αποβλήτων κατασκευή του ΧΥΤΕΑ.

δ) Ανεπαρκής εκτίμηση της σεισμικής
επικινδυνότητας των δυο φραγμάτων του ΧΥΤΕΑ που κατασκευάζεται επάνω σε
σεισμικό ρήγμα που έχει δώσει σεισμούς 7 Richter και τεράστιες μετατοπίσεις.

ε) Επικίνδυνες τεχνικές επιλογές και
συνολικά επισφαλής επιλογή κατασκευής ΧΥΤΕΑ  στην κοίτη ρέματος συνεχούς
ροής, με έντονες κλίσεις κοίτης και πρανών.

στ) Διακινδύνευση της ασφάλειας του
παλαιού σωρού αποβλήτων «Καρακόλι» ο οποίος χρησιμοποιείται ως λειτουργικό
τμήμα του νέου φράγματος, ενώ τμήμα του έκτασης 100 στρεμμάτων αποκόπτεται και
αφαιρείται προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τις νέες εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ στην
επικινδυνότητα των τελμάτων εμπλουτισμού που παράγονται από τα μεταλλεία
Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών. Η Ελληνικός Χρυσός τα χαρακτήρισε
“αδρανή”  με τη χρήση λανθασμένης μεθοδολογίας, αλλά κατά τους Επιθεωρητές
Περιβάλλοντος και το Γενικό Χημείο του Κράτους κατατάσσονται στα “επικίνδυνα
απόβλητα”. Παρά το γεγονός οτι ισχυρές ενδείξεις για την επικιδυνότητα των
αποβλήτων υπάρχουν εδώ και μια δεκαετία, μέχρι σήμερα αποτίθενται σε
ακατάλληλους και μη προβλεπόμενους από την ΑΕΠΟ χώρους στην περιοχή του
Κοκκινόλακκα, αλλά και ως υλικό λιθογόμωσης στις υπόγειες στοές του μεταλλείου
Μαύρων Πετρών, με προφανείς κινδύνους για τα υπόγεια ύδατα. Εν γνώσει και
με την ανοχή του Υπουργείου.

Το ζήτημα του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού
των αποβλήτων είναι κρίσιμο δεδομένου οτι πριν από λίγες μέρες χορηγήθηκε στην
Ελληνικός Χρυσός Άδεια Λειτουργίας της μονάδας λιθογόμωσης Ολυμπιάδας.
Προκειμένου να αποφευχθεί ο ενταφιασμός επικίνδυνων ουσιών στις υπόγειες στοές
και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, επιβάλλεται να γίνει ΑΜΕΣΑ νέα, σύννομη
ταξινόμηση των αποβλήτων.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε από το
ΥΠΕΝ:

1. Την ανάκληση των ακόλουθων διοικητικών
πράξεων, για λόγους μη εφαρμογής και Δημοσίου Συμφέροντος:

α) ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
201745/ΕΧ. 2011

β) Έγκριση Προσαρτήματος 4: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ» της
Τεχνικής Μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας Αρ. Πρωτ.: ∆8-Α/Φ.7.49.13/22849/4170/20-12-2013
21.12.2013
γ) Άδεια εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού Αρ. Πρωτ.: ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/181294/2928

2. Τη μη χορήγηση περαιτέρω αδειών
λειτουργίας και εγκρίσεων τεχνικών μελετών μέχρι να αναθεωρηθεί το Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων της Ελληνικός Χρυσός με σύννομο χαρακτηρισμό αποβλήτων
και να κατατεθεί και εγκριθεί αρμοδίως νέος φάκελος ΜΠΕ, καθώς η υπάρχουσα ΜΠΕ
κατέστη ήδη παρωχημένη, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Πηγή: antigoldgr.org

Τοξικό μπάζωμα των ρεμάτων στη Χαλκιδική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
echo ‘’ ;