14.9 C
Athens
Τρίτη, 28 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ10 επιτυχημένες συνεργατικές ιστορίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη

10 επιτυχημένες συνεργατικές ιστορίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη


Η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΛΟ) έχει κερδίσει την πρωτοκαθεδρία τα τελευταία χρόνια, ως εναλλακτική θεωρία και πράξη της ανάπτυξης, αμφισβητώντας τα σημερινά παραδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης που απομακρύνουν τους απλούς ανθρώπους από τον έλεγχο των πόρων, από τα μέσα παραγωγής και ακόμα, από το δίκαιο μερίδιο της εργασίας τους. Ο κοινωνικός και οικονομικός χώρος της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ) παρουσιάζει μια δυναμική εξέλιξη σε παγκόσμια και εθνική κλίμακα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη πρωτοποριακών για την Ελλάδα συνεργατικών εγχειρημάτων με σημαντική κοινωνική εμβέλεια τοπική, εθνική, αλλά και διεθνή.
Στο κείμενο αυτό, μετά από μια αριθμητική επισκόπηση της ΚΑΛΟ στον πλανήτη, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, παρουσιάζονται συνοπτικά 10 επιτυχημένες συνεργατικές ιστορίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη: 1) Οι συνεταιρισμοί στο Sainttienne – Περιφέρεια AuvergneRhôneAlpes (France), 2) ο Κοινωνικός συνεταιρισμός Progetto Quid (Italy), 3) ο Συνεταιρισμός ραπτικής Sewing Coop (Italy), 4) ο Ενεργειακός συνεταιρισμός EnerCoop (France), 5) η Ομοσπονδία συνεταιρισμών Mondragon (Basque Country, Spain), 6) ο Γυναικείος αγροτικός συνεταιρισμός Αγ. Αντωνίου (Θεσσαλονίκη), 7) ο Αγροτικός συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου (Χαλκιδική), 8) ο Αγροτικός κτηνοτροφικός συνεταιρισμός Λιβαδίου “Ο Βοσκός” (Ελασσόνα, Λάρισα), 9) ο Κοινωνικός καταναλωτικός συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης “Βίος Coop”, 10) το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας “UnivSSE Coop”.
10 επιτυχημένες συνεργατικές ιστορίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη
Επισκόπηση της ΚΑΛΟ στον πλανήτη, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
Η Κ.ΑΛ.Ο. στον πλανήτη:
·         Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι μέλη συνεταιρισμών.
·         Οι συνεταιρισμοί έχουν δημιουργήσει πάνω από 100 εκατ. θέσεις εργασίας, δηλαδή, 20% περισσότερες από αυτές που δημιούργησαν οι πολυεθνικές εταιρείες
·         Υποστηρίζουν πάνω από 270 εκατ. θέσεις εργασίας (κυρίως ανεξάρτητων παραγωγών)
·         Πάνω από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι, το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι κοινωνικά ασφαλισμένοι χάρη στους συνεταιρισμούς.
Η ΚΑΛΟ στην Ευρώπη:
 • Πάνω από 160 εκατ. άνθρωποι είναι μέλη σε 2 εκατ. συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Αποτελούν το 10% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
 • Παρέχουν εργασία σε περισσότερο από 15,5 εκατ. ανθρώπους.
Η ΚΑΛΟ στην Ελλάδα
 • Πάνω από 1.200 φορείς Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα (μέλη του Μητρώου Φορέων ΚΑΛΟ)
 • Πάνω από 160 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Πάνω από 120 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Οι πρωτοβουλίες αυτές παρουσιάζονται με τη μορφή
 • συνεταιρισμών
 • ενώσεων αμοιβαίου οφέλους
 • κοινωνικών επιχειρήσεων
 • ενώσεων ανθρώπων
 • ομάδων αποταμιεύσεων
 • κοινοτικών επιχειρήσεων
που παράγουν προϊόντα ή προσφέρουν υπηρεσίες και αποκομίζουν πλεονάσματα με βιώσιμο τρόπο.
1. Οι συνεταιρισμοί στο Sainttienne – Περιφέρεια AuvergneRhôneAlpes (France
10 επιτυχημένες συνεργατικές ιστορίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη
Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Η Γαλλική περιφέρεια Rhône-Alpes έχει περίπου 6,5 εκατ. κατοίκους, η Μητροπολιτική περιοχή Sainttienne πάνω από 500.000 κατ. και η πόλη Sainttienne 175.000 κατ.
 • Περίπου 500 συνεταιρισμοί υπάρχουν στην γαλλική περιφέρεια Rhône-Alpes και κάθε χρόνο δημιουργούνται 30-50 καινούργιοι. Σε αυτό συμβάλλει αποφασιστικά η Περιφερειακή Ένωση των Συνεταιρισμών.
Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις:  SCOP και SCIC
 • Μοιάζουν με τους συνεταιρισμούς εργαζομένων και τις ΚοινΣΕπ αντίστοιχα, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
 • Δεν μοιράζουν “κέρδη” στα μέλη τους παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία τους το επιτρέπει.
 • Στη Γαλλία, όταν οι συνεταιρισμοί επενδύουν σε απασχόληση ή γενικότερα σε κοινωνική αλληλεγγύη τα τυχόν πλεονάσματά τους, τότε ο φόρος επί αυτών είναι εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις.
 • Είναι στην ευχέρεια του κάθε συνεταιρισμού το αν θα έχει και εργαζομένους μη-μέλη του συνεταιρισμού (η νομοθεσία το επιτρέπει χωρίς περιορισμούς). Σε ένα μικρό μεν ποσοστό, αλλά δυστυχώς υπαρκτό, υπάρχουν και εργαζόμενοι μη-μέλη με σχέση εξαρτημένης εργασίας με συνεταιρισμό.
Στην μητροπολιτική περιοχή του Saint-Étienne, τα συνεργατικά εγχειρήματα ΚΑΛΟ καλύπτουν το 25% της οικονομίας.
Αυτό δεν προέκυψε τυχαία. Οι εργάτες των περίπου 200 ορυχείων της περιοχής ήταν αυτοί που ίδρυσαν το πρώτο ιστορικά συνεργατικό εγχείρημα αλληλοβοήθειας (πολύ πριν υπάρξει το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης) για να καλύψουν μόνοι τους τις ανάγκες κοινωνικής πρόνοιας. Όταν έκλεισαν τα ορυχεία και επήλθε μαζική ανεργία, ήταν και πάλι οι εργάτες που κυρίως δημιούργησαν συνεργατικά εγχειρήματα σε διάφορους τομείς για να αντιμετωπίσουν την ανεργία. Έτσι σήμερα η ΚΑΛΟ θεωρείται η μόνη ασφαλής και με ανθρώπινη αξιοπρέπεια διέξοδος. Το Saint-Étienne ήταν σημαντικότατη βιομηχανική πόλη με πολύ οργανωμένη και συνειδητοποιημένη εργατική τάξη. 
2. Κοινωνικός συνεταιρισμός Progetto Quid (Italy
10 επιτυχημένες συνεργατικές ιστορίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη
QUID σημαίνει “κάτι περισσότερο“ (στα λατινικά)

 • Quid: επελέγη για να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο προσφέρει περισσότερα από άλλα: για να εκφράσει τη σταθερή δέσμευση για την καταπολέμηση του προβλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Το Progetto Quid προσφέρει κάτι περισσότερο στην κοινότητα, στους πελάτες της και στους συνεργάτες της.
Τι παράγει
 • Απασχολεί γυναίκες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην παραγωγή ρούχων και αξεσουάρ. Τα προϊόντα αυτά κατασκευάζονται από υφάσματα υψηλής ποιότητας, τα οποία παρέχονται δωρεάν από μερικές από τις κορυφαίες εταιρείες μόδας της Ιταλίας. Ιδρύθηκε με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε μειονεκτούσες κατηγορίες γυναικών εργαζομένων, οι οποίες διαφορετικά θα αποκλείονταν, να εισέλθουν στον κόσμο της εργασίας. Ως κοινωνική επιχείρηση, η Quid προσπαθεί να είναι ένας μετασχηματιστής, παρέχοντας ένα ασφαλές περιβάλλον για κάθε εργαζόμενο να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται επαγγελματικά και προσωπικά.
Από 5 φίλους σε 111 εργαζόμενους
 • Το Progetto Quid ιδρύθηκε το 2012 από πέντε φίλους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο στη μόδα αλλά και σε κοινωνικά θέματα. Αρχικά αυτή η ομάδα φίλων σχημάτισε μια ένωση για κοινωνική πρόοδο και ένα χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2013, ενώθηκαν με μια ομάδα αναδυόμενων νέων δημιουργών και ο κοινωνικός συνεταιρισμός Progetto Quid γεννήθηκε. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2014, ο Progetto Quid άνοιξε δύο καταστήματα, ένα στο Forte dei Marmi (Τοσκάνη) και το άλλο στη Βερόνα. Σήμερα, απασχολεί 111 άτομα (κυρίως γυναίκες) από 17 χώρες, με 5 καταστήματα και πολλές συνεργασίες με διάφορες επιχειρήσεις.
3. Συνεταιρισμός ραπτικής Sewing Coop (Italy
10 επιτυχημένες συνεργατικές ιστορίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη
Πως ξεκίνησε
 • Μια αμερικανίδα 35 ετών, εμπνεύστηκε για να ανοίξει το Συνεταιρισμό Ραπτικής, ενώ ήταν εθελόντρια στα κέντρα προσφύγων, όπου συναντήθηκε με πολλούς ανθρώπους που είχαν εργαστεί ως ράφτες στις χώρες καταγωγής τους.
 • Ένα ισχυρό κίνητρο ήταν να αμφισβητηθούν παρανοήσεις σχετικά με την επανεγκατάσταση των προσφύγων στην Ευρώπη, βοηθώντας τους ειδικευμένους πρόσφυγες να βρουν θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν επικοινωνία με τους κατοίκους της περιοχής.
Πως λειτουργεί
 • Δημιουργήθηκε ένας συνεταιρισμός ραπτικής γύρω από τους μετανάστες ράφτες, ένα παράδειγμα πρωτοβουλιών που καλλιεργούνται στην Ιταλία για να βοηθήσουν τις νέες αφίξεις να αφομοιωθούν και να ζήσουν, ενώ περιμένουν να πάρουν αποφάσεις για τα αιτήματά τους.
 • Ο συνεταιρισμός συνεργάζεται με πέντε μετανάστες, κυρίως από τη Δυτική Αφρική, για να κάνει ρούχα για πελάτες.
 • Χρησιμοποιούν κυρίως πολύχρωμα υφάσματα και δημιουργούν είδη ένδυσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών τους 
4. Ενεργειακός συνεταιρισμός EnerCoop (France
10 επιτυχημένες συνεργατικές ιστορίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη
2004 – Η πρώτη ομάδα εργασίας περίπου 20 φορέων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώσεις πολιτών και κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας συναντώνται για να εφεύρουν μαζί ένα νέο ενεργειακό μοντέλο.
2005 – Γέννηση του συνεταιρισμού
2006 – Έγκριση ως αλληλέγγυα επιχείρηση
2007 – Άνοιγμα της αγοράς σε ιδιώτες. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα, ο Enercoop λαμβάνει συμβάσεις 433 ακτιβιστών. Επιλέγουν να γίνουν μέλη και να εισέλθουν στο κεφάλαιο του Enercoop.
2009 – Γέννηση του πρώτου αποκεντρωμένου συνεταιρισμού Enercoop Ardennes. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα στο έργο για την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων του Enercoop.
2010 – Το Chefresne γίνεται η πρώτη κοινότητα πελατών του Enercoop, μια πόλη μόλις πάνω από 300 κατοίκους, βρίσκεται στο τμήμα της περιοχής Manche Basse-Normandie. Την ίδια χρονιά γεννιέται η Enercoop Rhône-Alpes.
2011 – Ο Enercoop έχει τώρα τρεις περιφερειακούς συνεταιρισμούς και υπερβαίνει τους 10.000 πελάτες!
2013 – Έξι περιφερειακοί συνεταιρισμοί!
2014 – 20.000 πελάτες
2015 – 10 χρόνια, 10 συνεταιρισμοί, 100 παραγωγοί
Περισσότερες από 110 GWh ανανεώσιμης ενέργειας παράγονται για τους 25.000 καταναλωτές το 2015! 
5. Ομοσπονδία συνεταιρισμών Mondragon (Basque CountrySpain
10 επιτυχημένες συνεργατικές ιστορίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη
Τι είναι

 • Ο Mondragon Corporation είναι ομοσπονδία συνεταιρισμών εργαζομένων που εδρεύουν στην περιοχή των Βάσκων της Ισπανίας. Ιδρύθηκε στην πόλη Mondragon το 1956 από αποφοίτους τοπικού τεχνικού κολλεγίου. Το πρώτο τους προϊόν ήταν θερμάστρες παραφίνης. Είναι η δέκατη μεγαλύτερη ισπανική εταιρεία από την άποψη του κύκλου εργασιών και του κυριότερου επιχειρηματικού ομίλου στη Χώρα των Βάσκων.
Σύντομο ιστορικό
 • Το 1941 ένας νεαρός καθολικός ιερέας, ο José María Arizmendiarrieta, εγκαταστάθηκε στο Mondragón, μια πόλη με πληθυσμό 7.000 κατοίκων που δεν είχε ακόμη ανακάμψει από τη φτώχεια, την πείνα, την εξορία και την ένταση του ισπανικού εμφύλιου πολέμου. 
 • Το 1943, δημιούργησε μια τεχνική σχολή κατάρτισης για τις τοπικές επιχειρήσεις και κυρίως για τους συνεταιρισμούς.
 • Το 1955, επέλεξε πέντε νέους για να ιδρύσουν την πρώτο συνεταιρισμό έναρξης του Mondragon Corporation.
 • Τα πρώτα 15 χρόνια δημιουργήθηκαν πολλοί συνεταιρισμοί. Ιδρύθηκε ο Caja Laboral (1959), ο οργανισμός κοινωνικής πρόνοιας Lagun Aro (1966) και ο Eroski (1969) με τη συγχώνευση δέκα μικρών τοπικών καταναλωτικών συνεταιρισμών.
 • Ο τομέας της γνώσης έχει διπλό προσανατολισμό: εκπαίδευση-κατάρτιση και καινοτομία, τα οποία αποτελούν και τα δύο βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Συνδέεται κυρίως με το δυναμισμό του Πανεπιστημίου Mondragon και τη δραστηριότητα του Κέντρου Διοίκησης και Συνεργατικής Ανάπτυξης Otalora αφιερωμένου στην κατάρτιση και τη διάδοση των συνεταιρισμών 
Οικονομικά στοιχεία
 • Έσοδα: € 12,11 δισ. € (2015)
 • Συνολικό ενεργητικό: 24,73 δισ. € (2014)
 • Αριθμός εργαζομένων: 74.335 (2015)
 • Τομείς δραστηριότητας: Χρηματοδότηση, Βιομηχανία, Λιανικό εμπόριο, Γνώση
 • Εμβέλεια: Διεθνής 
6. Γυναικείος αγροτικός συνεταιρισμός Αγ. Αντωνίου (Θεσσαλονίκη) 
10 επιτυχημένες συνεργατικές ιστορίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη
Ίδρυση

 • Ιδρύθηκε το 1999
 • Είναι ο πρώτος γυναικείος συνεταιρισμός του Νομού Θεσσαλονίκης.
Πως κινήθηκαν
 • Η διαρκής μείωση του αγροτικού εισοδήματος οδήγησε τις γυναίκες στην παρακολούθηση σεμιναρίων, τα οποία είχαν ως σκοπό τη στήριξη του γυναικείου πληθυσμού των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών.
 • Παρακολουθήσαν μαθήματα επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ, και παραγωγής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων συνδεδεμένων με την πολιτιστική κληρονομιά.
 • Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, διεξήχθη, μία σημαντική έρευνα αγοράς για τον καθορισμό των αναγκών των κατοίκων της Θεσσαλονίκης για χειροποίητα, παραδοσιακά, τοπικά, προϊόντα.
 • Τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά κι έτσι οι γυναίκες προχώρησαν στη δημιουργία του συνεταιρισμού. 
 • Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους, ο αγροτικός συνεταιρισμός του χωριού, τους παραχώρησε ένα κτίριο στο οποίο και στεγάζονται μέχρι σήμερα. 
Τι παράγει
 • Ο συνεταιρισμός παράγει χειροποίητα παραδοσιακά προϊόντα (>30) υψηλής ποιότητας με συνταγές που αντανακλούν την πολιτισμική κληρονομιά του τόπου: Περέκ με χειροποίητα φύλλα πίτας ψημένα στο τζάκι με ξύλα ποντιακά προϊόντα όπως συρόν, ιβριστό, μακαρίνα χυλοπίτες, τραχανά μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού από φρέσκα φρούτα εποχής.
7. Αγροτικός συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου (Χαλκιδική) 
10 επιτυχημένες συνεργατικές ιστορίες από την Ελλάδα και την Ευρώπη
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

echo ‘’ ;